Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kullegården-Frejaplan-Bockemossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1673 15,7% 38,3% 24,9% 21,1% 9,0% 49,6% 50,4% 0,8% 2,7%
Summa 1673 15,7% 38,3% 24,9% 21,1% 9,0% 49,6% 50,4% 0,8% 2,7%

http://www.val.se