Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bethalaområdet-Sotenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1713 16,9% 33,1% 28,9% 21,1% 9,9% 50,8% 49,2% 0,9% 2,4%
Summa 1713 16,9% 33,1% 28,9% 21,1% 9,9% 50,8% 49,2% 0,9% 2,4%

http://www.val.se