Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brattåskärr-Fröjasten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattåskärr-Fröjasten 1563 14,3% 28,0% 22,3% 35,4% 7,0% 46,2% 53,8% 0,6% 2,5%
Summa 1563 14,3% 28,0% 22,3% 35,4% 7,0% 46,2% 53,8% 0,6% 2,5%

http://www.val.se