Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Soldatheden-Södra Puketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Soldatheden-Södra Puketorp 1450 13,2% 35,9% 23,5% 27,4% 7,5% 48,2% 51,8% 0,5% 1,4%
Summa 1450 13,2% 35,9% 23,5% 27,4% 7,5% 48,2% 51,8% 0,5% 1,4%

http://www.val.se