Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallhamra-Norra Puketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallhamra-Norra Puketorp 1235 14,2% 38,5% 23,0% 24,3% 9,3% 48,1% 51,9% 0,7% 2,8%
Summa 1235 14,2% 38,5% 23,0% 24,3% 9,3% 48,1% 51,9% 0,7% 2,8%

http://www.val.se