Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fotö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fotö 474 17,3% 30,6% 24,9% 27,2% 7,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,7%
Summa 474 17,3% 30,6% 24,9% 27,2% 7,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,7%

http://www.val.se