Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hyppeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyppeln 145 11,7% 24,1% 31,7% 32,4% 4,8% 48,3% 51,7% 0,7%  
Summa 145 11,7% 24,1% 31,7% 32,4% 4,8% 48,3% 51,7% 0,7%

http://www.val.se