Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hälsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsö 507 13,2% 26,4% 24,7% 35,7% 7,9% 52,1% 47,9%   2,8%
Summa 507 13,2% 26,4% 24,7% 35,7% 7,9% 52,1% 47,9% 2,8%

http://www.val.se