Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hönö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hönö 1 1393 14,9% 33,0% 24,7% 27,4% 8,5% 50,9% 49,1% 0,1% 1,0%
Summa 1393 14,9% 33,0% 24,7% 27,4% 8,5% 50,9% 49,1% 0,1% 1,0%

http://www.val.se