Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Källö-Knippla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Källö-Knippla 296 9,5% 15,2% 31,8% 43,6% 4,4% 49,0% 51,0% 0,3% 1,4%
Summa 296 9,5% 15,2% 31,8% 43,6% 4,4% 49,0% 51,0% 0,3% 1,4%

http://www.val.se