Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rörö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rörö 220 11,4% 16,8% 20,9% 50,9% 4,5% 46,4% 53,6%   0,5%
Summa 220 11,4% 16,8% 20,9% 50,9% 4,5% 46,4% 53,6% 0,5%

http://www.val.se