Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brudhammar-Kopper-Kristinedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1428 19,6% 32,5% 23,0% 24,9% 9,0% 46,8% 53,2% 0,1% 1,9%
Summa 1428 19,6% 32,5% 23,0% 24,9% 9,0% 46,8% 53,2% 0,1% 1,9%

http://www.val.se