Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1448 31,1% 28,9% 18,8% 21,2% 8,7% 49,0% 51,0% 0,3% 2,2%
Summa 1448 31,1% 28,9% 18,8% 21,2% 8,7% 49,0% 51,0% 0,3% 2,2%

http://www.val.se