Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekbacken-Hällebäck-Högenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1237 14,4% 32,2% 27,4% 26,0% 8,1% 49,7% 50,3% 0,5% 1,7%
Summa 1237 14,4% 32,2% 27,4% 26,0% 8,1% 49,7% 50,3% 0,5% 1,7%

http://www.val.se