Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkenorum 976 14,5% 34,6% 24,6% 26,2% 8,6% 51,8% 48,2% 0,5% 2,7%
Summa 976 14,5% 34,6% 24,6% 26,2% 8,6% 51,8% 48,2% 0,5% 2,7%

http://www.val.se