Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallerna-Strandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallerna-Strandkärr 1229 19,4% 49,7% 16,8% 14,2% 7,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,1%
Summa 1229 19,4% 49,7% 16,8% 14,2% 7,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,1%

http://www.val.se