Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strandnorum-Kåkenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strandnorum-Kåkenäs 899 17,4% 35,5% 22,7% 24,5% 6,7% 51,4% 48,6% 0,9% 1,6%
Summa 899 17,4% 35,5% 22,7% 24,5% 6,7% 51,4% 48,6% 0,9% 1,6%

http://www.val.se