Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näs-Apleröd-Stripplekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näs-Apleröd-Stripplekärr 1006 14,5% 39,4% 23,7% 22,5% 7,6% 50,1% 49,9% 0,4% 2,7%
Summa 1006 14,5% 39,4% 23,7% 22,5% 7,6% 50,1% 49,9% 0,4% 2,7%

http://www.val.se