Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berg-Käderöd-Hällesdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1048 14,9% 36,2% 24,9% 24,0% 5,6% 52,4% 47,6% 0,9% 1,2%
Summa 1048 14,9% 36,2% 24,9% 24,0% 5,6% 52,4% 47,6% 0,9% 1,2%

http://www.val.se