Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Anrås-VästraTorp-Saxeröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 972 17,0% 47,2% 23,4% 12,4% 9,2% 51,4% 48,6% 0,1% 1,0%
Summa 972 17,0% 47,2% 23,4% 12,4% 9,2% 51,4% 48,6% 0,1% 1,0%

http://www.val.se