Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Källsby-Sävelycke-Timmervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1140 14,3% 37,8% 24,1% 23,8% 7,2% 47,1% 52,9% 0,4% 0,9%
Summa 1140 14,3% 37,8% 24,1% 23,8% 7,2% 47,1% 52,9% 0,4% 0,9%

http://www.val.se