Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gilltorp-Rämma-Högen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gilltorp-Rämma-Högen 660 17,7% 33,8% 27,9% 20,6% 8,9% 53,8% 46,2%   1,2%
Summa 660 17,7% 33,8% 27,9% 20,6% 8,9% 53,8% 46,2% 1,2%

http://www.val.se