Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 2 1230 14,6% 29,5% 26,7% 29,3% 6,4% 51,7% 48,3% 0,7% 0,7%
Summa 1230 14,6% 29,5% 26,7% 29,3% 6,4% 51,7% 48,3% 0,7% 0,7%

http://www.val.se