Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärhamn 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 1 1501 16,1% 25,8% 28,7% 29,4% 7,6% 50,5% 49,5% 0,2% 1,9%
Summa 1501 16,1% 25,8% 28,7% 29,4% 7,6% 50,5% 49,5% 0,2% 1,9%

http://www.val.se