Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bleket-Klädesholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1018 13,6% 24,0% 30,4% 32,1% 6,0% 51,2% 48,8% 0,3% 2,2%
Summa 1018 13,6% 24,0% 30,4% 32,1% 6,0% 51,2% 48,8% 0,3% 2,2%

http://www.val.se