Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenkyrka 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 1 919 18,5% 30,0% 24,7% 26,8% 8,8% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Summa 919 18,5% 30,0% 24,7% 26,8% 8,8% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%

http://www.val.se