Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenkyrka 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 2 1042 16,9% 26,6% 29,5% 27,1% 7,0% 53,1% 46,9% 0,6% 1,0%
Summa 1042 16,9% 26,6% 29,5% 27,1% 7,0% 53,1% 46,9% 0,6% 1,0%

http://www.val.se