Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dyrön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dyrön 215 14,4% 15,3% 25,1% 45,1% 8,8% 48,4% 51,6%   3,3%
Summa 215 14,4% 15,3% 25,1% 45,1% 8,8% 48,4% 51,6% 3,3%

http://www.val.se