Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klövedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klövedal 1199 11,3% 23,6% 27,5% 37,6% 5,6% 52,8% 47,2% 0,4% 2,3%
Summa 1199 11,3% 23,6% 27,5% 37,6% 5,6% 52,8% 47,2% 0,4% 2,3%

http://www.val.se