Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tegneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tegneby 1108 14,5% 23,8% 29,8% 31,9% 7,6% 53,5% 46,5% 0,1% 0,9%
Summa 1108 14,5% 23,8% 29,8% 31,9% 7,6% 53,5% 46,5% 0,1% 0,9%

http://www.val.se