Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Röra Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Röra Västra 924 14,1% 22,7% 25,4% 37,8% 8,3% 48,8% 51,2%   1,0%
Summa 924 14,1% 22,7% 25,4% 37,8% 8,3% 48,8% 51,2% 1,0%

http://www.val.se