Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stala 1640 16,2% 28,4% 27,8% 27,6% 7,1% 52,0% 48,0% 0,5% 2,0%
Summa 1640 16,2% 28,4% 27,8% 27,6% 7,1% 52,0% 48,0% 0,5% 2,0%

http://www.val.se