Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Myckleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Myckleby 975 11,8% 27,0% 29,5% 31,7% 4,8% 51,8% 48,2% 0,6% 1,5%
Summa 975 11,8% 27,0% 29,5% 31,7% 4,8% 51,8% 48,2% 0,6% 1,5%

http://www.val.se