Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mollösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mollösund 224 7,1% 15,2% 28,6% 49,1% 3,1% 52,7% 47,3% 0,4% 2,2%
Summa 224 7,1% 15,2% 28,6% 49,1% 3,1% 52,7% 47,3% 0,4% 2,2%

http://www.val.se