Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gullholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 203 8,4% 9,9% 33,5% 48,3% 3,4% 52,2% 47,8%   4,9%
Summa 203 8,4% 9,9% 33,5% 48,3% 3,4% 52,2% 47,8% 4,9%

http://www.val.se