Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morlanda Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morlanda Östra 1427 11,1% 23,4% 26,2% 39,2% 5,0% 50,7% 49,3% 0,4% 1,6%
Summa 1427 11,1% 23,4% 26,2% 39,2% 5,0% 50,7% 49,3% 0,4% 1,6%

http://www.val.se