Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungshamn norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungshamn norra 1747 15,9% 24,8% 30,7% 28,6% 7,0% 50,9% 49,1% 0,6% 2,1%
Summa 1747 15,9% 24,8% 30,7% 28,6% 7,0% 50,9% 49,1% 0,6% 2,1%

http://www.val.se