Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askum-Tossene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askum-Tossene 1629 10,9% 23,3% 28,9% 36,9% 5,0% 51,0% 49,0% 0,6% 2,6%
Summa 1629 10,9% 23,3% 28,9% 36,9% 5,0% 51,0% 49,0% 0,6% 2,6%

http://www.val.se