Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smögen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smögen 1120 12,1% 23,7% 29,6% 34,7% 6,0% 50,8% 49,2% 0,2% 2,8%
Summa 1120 12,1% 23,7% 29,6% 34,7% 6,0% 50,8% 49,2% 0,2% 2,8%

http://www.val.se