Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munkedal 2-Väster-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 2-Väster-Centrum 1729 17,5% 25,2% 20,4% 36,9% 7,0% 46,3% 53,7% 0,1% 1,8%
Summa 1729 17,5% 25,2% 20,4% 36,9% 7,0% 46,3% 53,7% 0,1% 1,8%

http://www.val.se