Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr 1501 17,1% 31,2% 24,9% 26,8% 7,3% 52,7% 47,3% 0,3% 0,9%
Summa 1501 17,1% 31,2% 24,9% 26,8% 7,3% 52,7% 47,3% 0,3% 0,9%

http://www.val.se