Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hällevadsholm-Svarteborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällevadsholm-Svarteborg 1173 17,6% 28,9% 24,1% 29,3% 7,6% 53,1% 46,9% 0,1% 1,4%
Summa 1173 17,6% 28,9% 24,1% 29,3% 7,6% 53,1% 46,9% 0,1% 1,4%

http://www.val.se