Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grebbestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grebbestad 1944 18,7% 26,0% 26,6% 28,7% 8,5% 49,7% 50,3% 0,4% 2,9%
Summa 1944 18,7% 26,0% 26,6% 28,7% 8,5% 49,7% 50,3% 0,4% 2,9%

http://www.val.se