Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tanum-Lur

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tanum-Lur 1177 12,5% 27,3% 24,9% 35,3% 5,4% 51,2% 48,8% 1,0% 2,6%
Summa 1177 12,5% 27,3% 24,9% 35,3% 5,4% 51,2% 48,8% 1,0% 2,6%

http://www.val.se