Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hamburgsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hamburgsund 1546 13,5% 21,8% 27,4% 37,4% 6,7% 49,9% 50,1% 0,7% 2,3%
Summa 1546 13,5% 21,8% 27,4% 37,4% 6,7% 49,9% 50,1% 0,7% 2,3%

http://www.val.se