Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kville-Rabbalshede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kville-Rabbalshede 1218 18,1% 27,1% 26,4% 28,5% 8,0% 51,5% 48,5% 0,4% 1,0%
Summa 1218 18,1% 27,1% 26,4% 28,5% 8,0% 51,5% 48,5% 0,4% 1,0%

http://www.val.se