Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Håbol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Håbol 191 11,5% 20,9% 34,6% 33,0% 5,2% 52,9% 47,1% 0,5% 0,5%
Summa 191 11,5% 20,9% 34,6% 33,0% 5,2% 52,9% 47,1% 0,5% 0,5%

http://www.val.se