Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dals-Ed 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed 1 1433 17,7% 26,7% 20,9% 34,8% 6,6% 47,7% 52,3% 0,6% 2,0%
Summa 1433 17,7% 26,7% 20,9% 34,8% 6,6% 47,7% 52,3% 0,6% 2,0%

http://www.val.se