Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dals-Ed 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed 2 1153 20,3% 30,4% 23,5% 25,8% 8,4% 52,4% 47,6% 0,1% 1,4%
Summa 1153 20,3% 30,4% 23,5% 25,8% 8,4% 52,4% 47,6% 0,1% 1,4%

http://www.val.se