Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färgelanda 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färgelanda 1 1075 17,3% 27,4% 23,7% 31,5% 8,1% 48,2% 51,8% 0,5% 1,7%
Summa 1075 17,3% 27,4% 23,7% 31,5% 8,1% 48,2% 51,8% 0,5% 1,7%

http://www.val.se